Plattor


Standarder    Komeptens

SS-EN 1997-1:2005/AC:2009
Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 1: Allmänna regler, Utgåva 1, 2009

SS-EN 1997-2:2007/AC:2010
Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 2: Marktekniska undersökningar, Utgåva 1, 2010
  Vad förväntas att
Du kan om plattor?

Läs mer i kompetensmatrisen

   
     
Andra styrande dokument    Utbildning

Trafikverket?
           
  Följande organisationer ger kurser som berör plattor:

BFS 2013:10 – EKS 9 med ändringar
Boverkets nationella val avseende Eurokod

VVFS 2004:43 med ändringar
Trafikverkets nationella val avseende Eurokod
           
 
- SGF
           
   
Vägledningar/rapporter/handböcker    Arbetsmiljö
 
IEG rapport 7:2008
Tillämpningsdokument – EN 1997-1 kapitel 6, Plattgrundläggning 

IEG rapport 11:2010
Tillämpningsdokument Stödmur

           
   
Information kommer
Uppdaterat 2013-07-05