Markundersökningar förorenad mark

Standarder    Komeptens
NT Enviro 008
           
  Vad förväntas att
du kan om markundersökningar förorenad mark?

Läs mer i kompetensmatrisen
   
     
Andra styrande dokument    Utbildning

                      
  Följande organisationer ger kurser som berör miljögeotekniska markundersökningar:

           
 
- SGF
           
   
Vägledningar/rapporter/handböcker    Arbetsmiljö
SGF rapport 1:2004
Fälthandbok Miljötekniska markundersökningar
 
SGF rapport 1:2011
Stimulerad reduktiv deklorering – en praktisk handledning
 
SGF rapport 2:2011
Klorerade lösningsmedel i mark och grundvatten – Att tänka på inför provtagning och upphandling

SGF rapport 3:2011
Hantering och analys av prover från förorenade områden - Osäkerheter och felkällor
           
           
   
Information kommer
Uppdaterat 2013-05-29