Standarder som ingår i arbetet för CEN TC 341 avseende fältprovning

SS-EN ISO 22475-1:2006
Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmätningar - Del 1: Tekniskt utförande

EN 22475-2
Geoteknisk undersökning och provning -Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmätningar - Del 2: Kvalificeringsprinciper för företag och tredje part
Under framtagande. Status okänd

CEN ISO TS 22475-3
Geoteknisk undersökning och provning -Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmätningar - Del 3: Confirmaty assessment of enteprises and third parties
Framtagen som en TS i Europa men ännu ej notiferiad, fastställd som ISO-standard. Ej fastställd på nationell nivå.
Röstning periodisk översyn - sista röstningsdag 2014-02-17


SS-EN ISO 22476-1:2012
Geoteknisk undersökning och provning - Fältundersökning - Del 1: Spetstrycksondering - elektrisk spets, CPT och CPTU (ISO 22476-1:2012)

SS-EN ISO 22476-2:2005
med tillägg
SS-EN ISO 22476-2:2005/A1:2011
Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 2: Hejarsondering - Tillägg 1 (ISO 22476-2:2005/Amd 1:2011)

SS-EN ISO 22476-3:2005
med tillägg SS-EN ISO 22476-3:2005/A1:2011
Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 3: SPT-försök - Tillägg 1 (ISO 22476- 3:2005/Amd 1:2011)
Beslut om ev. periodisk översyn kommer i augusti

SS-EN ISO 22476-4:2012
Geoteknisk undersökning och provning - Fältundersökning - Del 4: Pressometerförsök enligt Ménard (ISO 22476-4:2012)

SS-EN ISO 22476-5:2012
Geoteknisk undersökning och provning - Fältundersökning - Del 5: Försök med flexibel borrhålsdilatometer (ISO 22476-5:2012)

SS-EN ISO 22476-7:2012
Geoteknisk undersökning och provning - Fältundersökning - Del 7: Försök med stel borrhålsdilatometer (ISO 22476-7:2012)

EN 22476-8
Geoteknisk undersökning och provning - Fältundersökning - Del 8: Full displacement pressuremeter test
Under framtagande. Status okänd

EN 22476-9
Geoteknisk undersökning och provning - Fältundersökning - Del 9: Vingförsök
TC 341 har beslutat att dra tillbaka detta WI (work item)

SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005
Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 10: Viktsondering (ISO/TS 22476-10:2005)

SIS-CEN ISO/TS 22476-11:2005
Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 11: Dilatometerförsök (ISO/TS 22476-11:2005)

SS-EN ISO 22476-12:2009
Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 12: Mekanisk spetstryckssondering (ISO 22476-12:2009)

EN 17628
Geothermal testing methods for geothermal heat exchanger - Technical principles for execution
Under framtagande. Status okänd

EN xxxxx
Installation of geotechnical monitoring meassurement
Under framtagande. Status okänd


Uppdaterat 2013-11-14