HemKompetensmatrisenKursmatrisLogga in
Kursmatris
Svensk grundläggare
SGF
Pålkommisonen
IEG 2.0

 

 


Kursmatrisen

Kursmatrisen är framtagen som ett verktyg för att redovisa vilka kurser som finns inom respektive kompetenblock för vilken målgrupp.
Siffrorna i ovanstående matris visar hur många aktörer som idag bidrar inom respektive ruta.

Målsättningen är att du ska kunna klicka på en specifik ruta och få fram de aktuella kurserna.

Ett första steg är att översikten kombineras med en lista över vilka kurser respektive aktör inom Knutpunkt GEO erbjuder.

 Uppdaterat 2022-10-19
Utskriftsvänlig sida
Knutpunkt GEOSTANDARDER * info@knutpunktgeo.se *
Provided by Webforum