HemOm KnutpunktenNMGEC7Logga in
Logga in


Pålar


Standarder    Komeptens

SS-EN 1997-1:2005/AC:2009
Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 1: Allmänna regler, Utgåva 1, 2009

SS-EN 1997-2:2007/AC:2010
Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 2: Marktekniska undersökningar, Utgåva 1, 2010
           
  Vad förväntas att
Du kan om pålar?

Läs mer i kompetensmatrisen

SS-EN 1993-5:2007
Eurokod 7: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 5: Pålar och spont, Utgåva 1, 2007

SS-EN 1536:2010
Utförande av geokonstruktioner - Grävpålar, Utgåva 2, 2010

SS-EN 12699:2001
Utförande av geokonstruktioner - Massundanträngande pålar, Utgåva 1, 2001

SS-EN 14199:2005
Utförande av geokonstruktioner – Mikropålar, Utgåva 1, 2005

SS-EN 12794:2005+A1:2007
Förtillverkade betongprodukter – Betongpålar, Utgåva 1, 2007

SS-EN 1090-1:2009+A1:2011
Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner – Del 1: Bedömning av bärverksdelars överensstämmelse med ställda krav, Utgåva 1, 2011

SS-EN 1090-2:2008+A1:2011
Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner – Del 2: Stålkonstruktioner, Utgåva 1, 2011

SS-EN 10025
Varmvalsade konstruktsionsstål – Del 1-5, Utgåva 1, 2004. Del 6, Utgåva 1, 2009 

SS-EN 10025-1:2004
Varmvalsade konstruktionsstål - Del 1: Allmänna tekniska leveransbestämmelser, Utgåva 1, 2004 

SS-EN 10210-1:2006
Varmformade eller värmebehandlade konstruktionsrör av olegerade stål och finkornstål - Del 1: Tekniska leveransbestämmelser, Utgåva 2, 2006

SS-EN 10219-1:2006
Kallformade svetsade konstruktionsrör av olegerat stål och finkornstål - Del 1: Tekniska leveransbestämmelser, Utgåva 2, 2006 

SS-EN 10219-2:2006
Kallformade svetsade konstruktionsrör av olegerat stål och finkornstål – Del 2: Toleranser, dimensioner och tvärsnittsdata, Utgåva 2, 2006

SS-EN 197-1/A3:2007
Cement - Del 1: Sammansättning och fordringar för ordinära cement, Utgåva 1, 2007

SS 134202:2006
Cement – Sammansättning och fordringar för cement med moderat värmeutveckling (MH-cement), Utgåva 2, 2006

SS 134203 :2001
Cement - Sammansättning och fordringar för cement med låg alkalihalt (LA-cement), Utgåva 1, 2001

SS 134204 :2001
Cement - Sammansättning och fordringar för sulfatresistenta cement (SR-cement), Utgåva 1, 2001

SS 137003:2008
Betong – Användning av EN 206-1 i Sverige, Utgåva 4, 2008

SS 811192:1992
Betongvaror - Bergskodubbar för betongpålar – Fordringar, Utgåva 2, 1992

SS 811195:1992
Betongvaror - Plana pålskor för kvadratiska betongpålar – Fordringar, Utgåva 2, 1992

SS 811196:1992
Betongvaror - Bergskor av stål för fastgjutning i kvadratiska betongpålar – Fordringar, Utgåva 2, 1992

   
     
Andra styrande dokument    Utbildning

Trafikverket publikation 2011:047
TK Geo 11, Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner

TRV publ nr 2011:085
TRVK Bro 11, Trafikverkets tekniska krav för bro

  Följande organisationer ger kurser som berör pålar:
BFS 2013:10 – EKS 9 med ändringar
Boverkets nationella val avseende Eurokod

VVFS 2004:43 med ändringar
Trafikverkets nationella val avseende Eurokod
  - Pålkommissionen
- SGF
- Svensk Grundläggning
   
Vägledningar/rapporter/handböcker    Arbetsmiljö
IEG rapport 8:2008
Tillämpningsdokument – En 1997-1 kapitel 7, Pålgrundläggning

Pålkommissionens rapport 90
Grova stålrörspålar- anvisningar för dimensionering, utförande och kontroll

Pålkommissionens Rapport 92
Datorsimulering av pålslagning

Pålkommissionens rapport 97
Stålkärnepålar -  Anvisningar för projektering, dimensionering, utförande och kontroll

Pålkommissionens Rapport 98
Dimensioneringsanvisningar för slagna slanka stålpålar

           

   
Information kommer
Uppdaterat 2013-07-05
Utskriftsvänlig sida
Knutpunkt GEOSTANDARDER * info@knutpunktgeo.se *
Provided by Webforum