HemOm KnutpunktenNMGEC7Logga in
Logga in


StödkonstruktionerStandarder    Komeptens
SS-EN 1997-1:2005/AC:2009
Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 1: Allmänna regler, Utgåva 1, 2009

SS-EN 1997-2:2007/AC:2010
Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 2: Marktekniska undersökningar, Utgåva 1, 2010
  Vad förväntas att
Du kan om stödkonstruktioner?

Läs mer i kompetensmatrisen

SS-EN 1993-5:2007                          
Eurokod 7: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 5: Pålar och spont, Utgåva 1, 2007

SS-EN 12063:1999
Utförande av geokonstruktioner - spont; Utgåva 1, 1999

SS-EN 1537:2013
Utförande av geokonstruktioner - förankringar; Utgåva 2, 2013

SS-EN 1538:2010
Utförande av geokonstruktioner - Slitsmurar; Utgåva 2, 2010

SS-EN 10219-1:2006
Kallformade svetsade konstruktionsrör av olegerat stål och finkornstål - Del 1: Tekniska leveransbestämmelser, Utgåva 2, 2006

SS-EN 10219-2:2006
Kallformade svetsade konstruktionsrör av olegerat stål och finkornstål – Del 2: Toleranser, dimensioner och tvärsnittsdata, Utgåva 2, 2006

             

   
     
Andra styrande dokument    Utbildning

Trafikverket publikation 2011:047
TK Geo 11, Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner

  Följande organisationer ger kurser som berör plattor:
BFS 2013:10 – EKS 9 med ändringar
Boverkets nationella val avseende Eurokod

VVFS 2004:43 med ändringar
Trafikverkets nationella val avseende Eurokod
  - Pålkommissionen
- SGF
- Svensk Grundläggning
Vägledningar/rapporter/handböcker    Arbetsmiljö
BVS 585.17
Tillfälliga sponter invid spår
           

IEG rapport 11:2010         
Tillämpningsdokument Stödmur

IEG rapport 7:2010            
Tillämpningsdokument Ankare EN 1997-1 kapitel 8

IEG rapport 2:2009            
Tillämpningsdokument – EN 1997-1 kapitel 8 stödkonstruktioner

IEG rapport 9:2010            
Tillämpningsdokument observationsmetoden inom geotekniken
   
Information kommer
Uppdaterat 2014-09-08
Utskriftsvänlig sida
Knutpunkt GEOSTANDARDER * info@knutpunktgeo.se *
Provided by Webforum