HemOm KnutpunktenNMGEC7Logga in
Logga in


Hur blir en standard till?


                                                            Bild hämtad från folder nedladad från www.cen.eu/boss
Grundprincipen är att en standard ska tas fram på ca 3 år, från förslag om att standard ska tas fram, tills den finns hos användaren.

Det är en snabb tidplan, se bild.

De flesta förslagen till standarder kommer från en nationell standardiseringsorganisation.

När det blir ett WI (work item), så avstannar allt nationellt standardiseringsarbete som rör frågan, och man fokuserar på Europa nivå.

Under Enquiry - remiss - har varje medlemsland möjlighet att lämna såväl tekniska som redaktionella kommentarer. Här kan alla som är berörda via sin naitonella organisation, lämna sina synpunkter. För Sverige är det SIS som samordnar vårt svar. Man röstar ja, ja med kommentarer eller nej.

En slutlig version tas fram, där kommentarerna beaktas. Därefter sker en formell omröstning (med viktade röster). I detta skede är det mindre främst redaktionella kommentarer som kan lämnas, för övrigt röstar man ja eller nej.

Vid tillräckligt många ja röster fastställs standarden på Europa nivå.

Därefter fastställer SIS standardern som svensk standard och motstridiga standarder dras in.
 
 

 

Uppdaterat 2013-05-14
Utskriftsvänlig sida
Knutpunkt GEOSTANDARDER * info@knutpunktgeo.se *
Provided by Webforum