HemOm KnutpunktenNMGEC7Logga in
Logga in


Klassificering och benämning


Nedan finner du de standarder och styrande dokument som används för klassificering och benämning av jord och berg.
Standarder    Komeptens
SS-EN ISO 14688-1:2004   
Geoteknisk undersökning och provning - Identifiering och klassificering av jord - Del 1: Benämning och beskrivning (ISO 14688-1:2002), Utgåva 1, 2004
Notera att det finns ett tillägg: SS-EN ISO 14688-1:2004/Amd 1:2013
           
  Vad förväntas att
du kan om fält, lab och redovisning?

Läs mer i kompetensmatrisen
SS-EN ISO 14688-2:2004
Geoteknisk undersökning och provning - Identifiering och klassificering av jord - Del 2: Klassificeringsprinciper (ISO 14688-2:2004), Utgåva 1, 2004
Notera att det finns ett tillägg: SS-EN ISO 14688-2:2004/Amd 1:2013

SS-EN ISO 14689-1:2004
Geoteknisk undersökning och provning - Benämning och indelning av berg - Del 1: Benämning och beskrivning (ISO 14689-1:2003), Utgåva 1, 2004
                   
   
     
Andra styrande dokument    Utbildning

                      
  Följande organisationer ger kurser som berör Klassificering:

           
 
- SGF
           
   
Vägledningar/rapporter/handböcker    Arbetsmiljö
IEG rapport 12:2010 
Tillämpningsdokument SS-EN/ISO 14688-1 – Identifiering och beskrivning

IEG rapport 13:2010
Tillämpningsdokument SS-EN/ISO 14688-2 - Klassificering 
           
           
   
Uppdaterat 2013-10-01
Utskriftsvänlig sida
Knutpunkt GEOSTANDARDER * info@knutpunktgeo.se *
Provided by Webforum