HemÄmnesområdenStandarderKompetensmatrisenUtbildningOm KnutpunktenNMGEC7KontaktLogga in
Ämnesområden
Allmänt
Provning/provtagning
Klassificering
MUR
Lab
Fält
Vatten
Berg
Förorenad mark
Berg
Vatten
Förorenad mark
Geokonstruktion
Jordförstärkning
Släntstabilitet


Klassificering och benämning


Nedan finner du de standarder och styrande dokument som används för klassificering och benämning av jord och berg.
Standarder    Komeptens
SS-EN ISO 14688-1:2004   
Geoteknisk undersökning och provning - Identifiering och klassificering av jord - Del 1: Benämning och beskrivning (ISO 14688-1:2002), Utgåva 1, 2004
Notera att det finns ett tillägg: SS-EN ISO 14688-1:2004/Amd 1:2013
           
  Vad förväntas att
du kan om fält, lab och redovisning?

Läs mer i kompetensmatrisen
SS-EN ISO 14688-2:2004
Geoteknisk undersökning och provning - Identifiering och klassificering av jord - Del 2: Klassificeringsprinciper (ISO 14688-2:2004), Utgåva 1, 2004
Notera att det finns ett tillägg: SS-EN ISO 14688-2:2004/Amd 1:2013

SS-EN ISO 14689-1:2004
Geoteknisk undersökning och provning - Benämning och indelning av berg - Del 1: Benämning och beskrivning (ISO 14689-1:2003), Utgåva 1, 2004
                   
   
     
Andra styrande dokument    Utbildning

                      
  Följande organisationer ger kurser som berör Klassificering:

           
 
- SGF
           
   
Vägledningar/rapporter/handböcker    Arbetsmiljö
IEG rapport 12:2010 
Tillämpningsdokument SS-EN/ISO 14688-1 – Identifiering och beskrivning

IEG rapport 13:2010
Tillämpningsdokument SS-EN/ISO 14688-2 - Klassificering 
           
           
   
Uppdaterat 2013-10-01
Utskriftsvänlig sida
Knutpunkt GEOSTANDARDER * info@knutpunktgeo.se *
Provided by Webforum