HemÄmnesområdenStandarderKompetensmatrisenUtbildningOm KnutpunktenNMGEC7KontaktLogga in
Ämnesområden
Allmänt
Provning/provtagning
Klassificering
MUR
Lab
Fält
Vatten
Berg
Förorenad mark
Berg
Vatten
Förorenad mark
Geokonstruktion
Jordförstärkning
Släntstabilitet


Laboratorieundersökningar


Nedan finner du standarder, styrande dokument samt vägledningar för främst laboratorieundersökning av naturlig jord.
Standarder    Komeptens
SIS-CEN ISO/TS 17892-1:2005 
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 1: Bestämning av vattenkvot (ISO/TS 17892-1:2004) 

SIS-CEN ISO/TS 17892-2:2005
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 2: Bestämning av skrymdensiteten hos finkornig jord (ISO/TS 17892-2:2004)

SIS-CEN ISO/TS 17892-3:2005
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 3: Bestämning av kompaktdensitet - Pyknometermetoden (ISO/TS 17892-3:2004) 

SIS ISO/TS 17892-04:2004
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - 4: Bestämning av kornstorleksfördelning
           
  Vad förväntas att
du kan om fält, lab och redovisning?

Läs mer i kompetensmatrisen

ISO/TS 17892-05:2004
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 5: Stegvis ödometerförsök

ISO/TS 17892-6:2004
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 6: Konförsök 

SIS-CEN ISO/TS 17892-7:2005
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 7: Enaxligt tryckförsök på finkorning jord (ISO/TS 17892-7:2004) 

SIS-CEN ISO/TS 17892-8:2005
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 8: Okonsoliderat odränerat triaxialförsök (ISO/TS 17892-8:2004) 

SIS-CEN ISO/TS 17892-9:2004
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 9: Konsoliderat triaxialförsök på vattenmättad jord (ISO/TS 17892-9:2004)

SIS-CEN ISO/TS 17892-10:2004
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 10: Direkt skjuvboxförsök (ISO/TS 17892-10:2004)

SIS-CEN ISO/TS 17892-11:2004
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 11: Permeabilitetsförsök (ISO/TS 17892-11:2004) 

SIS-CEN ISO/TS 17892-12:2004
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 12: Bestämning av Atterbergs konsistensgränser (ISO/TS 17892-12:2004) 

SS 027107
Geotekniska provningsmetoder - Organisk halt i jord – Kolorimetermätning, Utgåva 3, 1990 

SS-EN 1097-6/A1:2005
Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 9: Bestämning av motstånd mot nötnin av dubbdäck (Nordiska kulkvarnsmetoden), Utgåva 1, 2005

SS-EN 1097-9/A1:2005
Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 1: Bestämning av nötningsmotstånd (micro-Deval), Utgåva 1, 2011

   
     
Andra styrande dokument    Utbildning

                      
  Följande organisationer ger kurser som berör Klassificering:

           
 
- SGF
           
   
Vägledningar/rapporter/handböcker    Arbetsmiljö
SGF notat 2:2005
Permeabilitetsbestämning genom laboratorieförsök

SGF notat 2:2004
Direkta skjuvförsök - en vägledning

VVMB 619
Bestämning av kornstorleksfördelning genom siktningsanalys,
           
           
   
Information kommer
Uppdaterat 2013-05-12
Utskriftsvänlig sida
Knutpunkt GEOSTANDARDER * info@knutpunktgeo.se *
Provided by Webforum