HemOm KnutpunktenNMGEC7Logga in
Logga in


Laboratorieundersökningar


Nedan finner du standarder, styrande dokument samt vägledningar för främst laboratorieundersökning av naturlig jord.
Standarder    Komeptens
SIS-CEN ISO/TS 17892-1:2005 
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 1: Bestämning av vattenkvot (ISO/TS 17892-1:2004) 

SIS-CEN ISO/TS 17892-2:2005
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 2: Bestämning av skrymdensiteten hos finkornig jord (ISO/TS 17892-2:2004)

SIS-CEN ISO/TS 17892-3:2005
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 3: Bestämning av kompaktdensitet - Pyknometermetoden (ISO/TS 17892-3:2004) 

SIS ISO/TS 17892-04:2004
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - 4: Bestämning av kornstorleksfördelning
           
  Vad förväntas att
du kan om fält, lab och redovisning?

Läs mer i kompetensmatrisen

ISO/TS 17892-05:2004
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 5: Stegvis ödometerförsök

ISO/TS 17892-6:2004
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 6: Konförsök 

SIS-CEN ISO/TS 17892-7:2005
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 7: Enaxligt tryckförsök på finkorning jord (ISO/TS 17892-7:2004) 

SIS-CEN ISO/TS 17892-8:2005
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 8: Okonsoliderat odränerat triaxialförsök (ISO/TS 17892-8:2004) 

SIS-CEN ISO/TS 17892-9:2004
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 9: Konsoliderat triaxialförsök på vattenmättad jord (ISO/TS 17892-9:2004)

SIS-CEN ISO/TS 17892-10:2004
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 10: Direkt skjuvboxförsök (ISO/TS 17892-10:2004)

SIS-CEN ISO/TS 17892-11:2004
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 11: Permeabilitetsförsök (ISO/TS 17892-11:2004) 

SIS-CEN ISO/TS 17892-12:2004
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 12: Bestämning av Atterbergs konsistensgränser (ISO/TS 17892-12:2004) 

SS 027107
Geotekniska provningsmetoder - Organisk halt i jord – Kolorimetermätning, Utgåva 3, 1990 

SS-EN 1097-6/A1:2005
Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 9: Bestämning av motstånd mot nötnin av dubbdäck (Nordiska kulkvarnsmetoden), Utgåva 1, 2005

SS-EN 1097-9/A1:2005
Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 1: Bestämning av nötningsmotstånd (micro-Deval), Utgåva 1, 2011

   
     
Andra styrande dokument    Utbildning

                      
  Följande organisationer ger kurser som berör Klassificering:

           
 
- SGF
           
   
Vägledningar/rapporter/handböcker    Arbetsmiljö
SGF notat 2:2005
Permeabilitetsbestämning genom laboratorieförsök

SGF notat 2:2004
Direkta skjuvförsök - en vägledning

VVMB 619
Bestämning av kornstorleksfördelning genom siktningsanalys,
           
           
   
Information kommer
Uppdaterat 2013-05-12
Utskriftsvänlig sida
Knutpunkt GEOSTANDARDER * info@knutpunktgeo.se *
Provided by Webforum