HemÄmnesområdenStandarderKompetensmatrisenUtbildningOm KnutpunktenNMGEC7KontaktLogga in
Ämnesområden
Allmänt
Provning/provtagning
Klassificering
MUR
Lab
Fält
Vatten
Berg
Förorenad mark
Berg
Vatten
Förorenad mark
Geokonstruktion
Jordförstärkning
Släntstabilitet


Hydrogeologiska markundersökningar


Nedan finner du standarder, styrande dokument och vägledningar som berör hydrogeologiska markundersökningar
Standarder    Komeptens

SS-EN ISO 22475-1:2006
Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmätningar - Del 1: Tekniskt utförande

SS-EN ISO 22282-1:2012 
Geoteknisk undersökning och provning - Geohydraulisk provning - Del 1: Allmänna regler (ISO 22282-1:2012)
 
SS-EN ISO 22282-2:2012
Geoteknisk undersökning och provning - Geohydraulisk provning - Del 2: Bestämning av hydraulisk konduktivitet i öppna borrhål (ISO 22282-2:2012)
           
  Vad förväntas att
du kan om fält, lab och redovisning?

Läs mer i kompetensmatrisen
SS-EN ISO 22282-3:2012
Geoteknisk undersökning och provning - Geohydraulisk provning - Del 3: Vattenförlustmätning i berg (ISO 22282-3:2012)

SS-EN ISO 22282-4:2012
Geoteknisk undersökning och provning - Geohydraulisk provning - Del 4: Provpumpning (ISO 22282-4:2012)
 
SS-EN ISO 22282-5:2012
Geoteknisk undersökning och provning - Geohydraulisk provning - Del 5: Infiltrationsprovning (ISO 22282-5:2012)
 
SS-EN ISO 22282-6:2012
Geoteknisk undersökning och provning - Geohydraulisk provning - Del 6: Bestämning av hydraulisk konduktivitet i (av) manschetterade borrhål (ISO 22282-6:2012)
   
     
Andra styrande dokument    Utbildning

                      
  Följande organisationer ger kurser som berör vatten:

           
 
-
           
   
Vägledningar/rapporter/handböcker    Arbetsmiljö
VV publ 1990:41
Mätning av grundvattennivå och portryck
           
           
   
Information kommer
Uppdaterat 2013-05-12
Utskriftsvänlig sida
Knutpunkt GEOSTANDARDER * info@knutpunktgeo.se *
Provided by Webforum