HemOm KnutpunktenNMGEC7Logga in
Logga in


Hydrogeologiska markundersökningar


Nedan finner du standarder, styrande dokument och vägledningar som berör hydrogeologiska markundersökningar
Standarder    Komeptens

SS-EN ISO 22475-1:2006
Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmätningar - Del 1: Tekniskt utförande

SS-EN ISO 22282-1:2012 
Geoteknisk undersökning och provning - Geohydraulisk provning - Del 1: Allmänna regler (ISO 22282-1:2012)
 
SS-EN ISO 22282-2:2012
Geoteknisk undersökning och provning - Geohydraulisk provning - Del 2: Bestämning av hydraulisk konduktivitet i öppna borrhål (ISO 22282-2:2012)
           
  Vad förväntas att
du kan om fält, lab och redovisning?

Läs mer i kompetensmatrisen
SS-EN ISO 22282-3:2012
Geoteknisk undersökning och provning - Geohydraulisk provning - Del 3: Vattenförlustmätning i berg (ISO 22282-3:2012)

SS-EN ISO 22282-4:2012
Geoteknisk undersökning och provning - Geohydraulisk provning - Del 4: Provpumpning (ISO 22282-4:2012)
 
SS-EN ISO 22282-5:2012
Geoteknisk undersökning och provning - Geohydraulisk provning - Del 5: Infiltrationsprovning (ISO 22282-5:2012)
 
SS-EN ISO 22282-6:2012
Geoteknisk undersökning och provning - Geohydraulisk provning - Del 6: Bestämning av hydraulisk konduktivitet i (av) manschetterade borrhål (ISO 22282-6:2012)
   
     
Andra styrande dokument    Utbildning

                      
  Följande organisationer ger kurser som berör vatten:

           
 
-
           
   
Vägledningar/rapporter/handböcker    Arbetsmiljö
VV publ 1990:41
Mätning av grundvattennivå och portryck
           
           
   
Information kommer
Uppdaterat 2013-05-12
Utskriftsvänlig sida
Knutpunkt GEOSTANDARDER * info@knutpunktgeo.se *
Provided by Webforum