HemOm KnutpunktenNMGEC7Logga in
Logga in


MUR, Markteknisk undersökningsrapport


Nedan finner du de standarder och styrande dokument som gäller generellt för redovisning och undersökning av jord, berg, vatten och förorenade områden.
Standarder    Komeptens

           
  Vad förväntas att
du kan om fält, lab och redovisning?

Läs mer i kompetensmatrisen

SS-EN 1997-1:2005/AC:2009
Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 1: Allmänna regler, Utgåva 1, 2009

SS-EN 1997-2:2007/AC:2010
Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 2: Marktekniska undersökningar, Utgåva 1, 2010

       

   
     
Andra styrande dokument    Utbildning

                      
  Följande organisationer ger kurser som berör MUR:
BFS 2011:10 – EKS 8 med ändringar
Boverkets nationella val avseende Eurokod

VVFS 2004:43 med ändringar
Trafikverkets nationella val avseende Eurokod 
           
 
- SGF
           
   
Vägledningar/rapporter/handböcker    Arbetsmiljö
IEG rapport 4:2008 
Tillämpningsdokument – Dokumenthantering

IEG rapport 10:2010

Tillämpningsdokument EN 1997-2, Marktekniska undersökningar i fält och laboratorie 

VV publ 2007:42
Allmänna krav på geoteknisk utredning 

VV publ. TU 158
Geotekniska undersökningar för vägar

VV publ. 1989:7
Geotekniska undersökningar för vägbroar

           
   
Uppdaterat 2013-05-03
Utskriftsvänlig sida
Knutpunkt GEOSTANDARDER * info@knutpunktgeo.se *
Provided by Webforum