HemOm KnutpunktenNMGEC7Logga in
Logga in

CEN TC 288 - Utförandestandarder

Denna tekniska kommittée driver standardisering avseende utförande.
Arbetet sker i samverkan med EFFC (European Federation of Foundation Contractors).

Ett 15-tal länder deltar aktivt i arbetet

Syftet är att ta fram gemensamma standarder avseende utförande av grundläggningsarbeten inom Europa.

Arbetet har pågått sedan början av 1990-talet


Svensk representant i huvudkkommittéen: Jan Romell, Skanska

Övriga medverkande (experter och/eller ordförande respektive tekn. sekr)
WG9        Armerad jord                        Yvonne Rogbeck,  Gunilla Franzén
WG10      Djupstabilisering                   Rainer Massarsch, Sven Hansbo  (Sverige ordförande)
WG11      Vertikaldränering                  Rainer Massarsch, Sven Hansbo (Sverige ordförande)
WG12      Djuppackning                       
WG13      Jordspikning                         Gunilla Franzén, Sven Hansbo (Sverige ordförande)
WG14      Förankring                           Gunnar Holmberg
WG15      Slitsmurar                            Gunnar Holmberg,
WG16      Massundanträngande pålar    Gunnar Holmberg, Håkan Eriksson (Sverige ordförande)
WG16      Mikropålar                            Gunnar Holmberg, Håkan Eriksson (Sverige ordförande)
WG17     Jet injektering                        Johan Blumfalk    
WG18     Injektering                            ingen tillsatt ännu
WG19     förstudie stödkr.                  ingen tillsatt ännu           


Uppdaterat 2015-09-24
Utskriftsvänlig sida
Knutpunkt GEOSTANDARDER * info@knutpunktgeo.se *
Provided by Webforum