HemOm KnutpunktenNMGEC7Logga in
Logga in


Standarder som ingår i arbetet för CEN TC 341 avseende laboratorieundersökningar av jord

SIS-CEN ISO/TS 17892-1:2005
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 1: Bestämning av vattenkvot (ISO/TS 17892-1:2004)
Remiss pågår avseende EN-version

SIS-CEN ISO/TS 17892-2:2005
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 2: Bestämning av skrymdensiteten hos finkornig jord (ISO/TS 17892-2:2004)
Remiss pågår avseende EN-version

SIS-CEN ISO/TS 17892-3:2005
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 3: Bestämning av kompaktdensitet - Pyknometermetoden (ISO/TS 17892-3:2004)

SIS ISO/TS 17892-04:2004
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - 4: Bestämning av kornstorleksfördelning 
 
ISO/TS 17892-05:2004
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 5: Stegvis ödometerförsök

ISO/TS 17892-6:2004
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 6: Konförsök

SIS-CEN ISO/TS 17892-7:2005
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 7: Enaxligt tryckförsök på finkorning jord (ISO/TS 17892-7:2004)

SIS-CEN ISO/TS 17892-8:2005
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 8: Okonsoliderat odränerat triaxialförsök (ISO/TS 17892-8:2004)

SIS-CEN ISO/TS 17892-9:2004
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 9: Konsoliderat triaxialförsök på vattenmättad jord (ISO/TS 17892-9:2004)

SIS-CEN ISO/TS 17892-10:2004
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 10: Direkt skjuvboxförsök (ISO/TS 17892-10:2004)

SIS-CEN ISO/TS 17892-11:2004
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 11: Permeabilitetsförsök (ISO/TS 17892-11:2004)

SIS-CEN ISO/TS 17892-12:2004
Geoteknisk undersökning och provning - Laboratorieundersökning av jord - Del 12: Bestämning av Atterbergs konsistensgränser (ISO/TS 17892-12:2004)
                      


Uppdaterat 2013-05-14
Utskriftsvänlig sida
Knutpunkt GEOSTANDARDER * info@knutpunktgeo.se *
Provided by Webforum