HemOm KnutpunktenNMGEC7Logga in
Logga in
 
Standarder som ingår i arbetet för CEN TC 341 avseende Hydrogeologisk provning

SS-EN ISO 22282-1:2012
Geoteknisk undersökning och provning - Geohydraulisk provning - Del 1: Allmänna regler (ISO 22282-1:2012)

SS-EN ISO 22282-2:2012
Geoteknisk undersökning och provning - Geohydraulisk provning - Del 2: Bestämning av hydraulisk konduktivitet i öppna borrhål (ISO 22282-2:2012)

SS-EN ISO 22282-3:2012
Geoteknisk undersökning och provning - Geohydraulisk provning - Del 3: Vattenförlustmätning i berg (ISO 22282-3:2012)

SS-EN ISO 22282-4:2012
Geoteknisk undersökning och provning - Geohydraulisk provning - Del 4: Provpumpning (ISO 22282-4:2012)

SS-EN ISO 22282-5:2012
Geoteknisk undersökning och provning - Geohydraulisk provning - Del 5: Infiltrationsprovning (ISO 22282-5:2012)

SS-EN ISO 22282-6:2012
Geoteknisk undersökning och provning - Geohydraulisk provning - Del 6: Bestämning av hydraulisk konduktivitet i (av) manschetterade borrhål (ISO 22282-6:2012) 

Uppdaterat 2013-05-14
Utskriftsvänlig sida
Knutpunkt GEOSTANDARDER * info@knutpunktgeo.se *
Provided by Webforum