HemOm KnutpunktenNMGEC7Logga in
Logga in

ISO 182

Är en internationell standardiserings kommitté som leds från Nederländerna.

Mer parten av arbetet som sker i ISO 182, blir även behandlat av CEN TC341 inom Europa. Därför nämns under denna rubrik endast de standarder som vi vanligen ser som internationella standarder och framtagna på internationell nivå.

Övriga standarder finns redovisade under CEN TC 341


Svensk representant i arbetet: Håkan Garin, GeoVerkstan


Följande standarder ligger inom ISO 182

SS-EN ISO 14688-1:2004
Geoteknisk undersökning och provning - Identifiering och klassificering av jord - Del 1: Benämning och beskrivning (ISO 14688-1:2002), Utgåva 1, 2004
Under översyn

SS-EN ISO 14688-2:2004
Geoteknisk undersökning och provning - Identifiering och klassificering av jord - Del 2: Klassificeringsprinciper (ISO 14688-2:2004), Utgåva 1, 2004
Under översyn

SS-EN ISO 14689-1:2004
Geoteknisk undersökning och provning - Benämning och indelning av berg - Del 1: Benämning och beskrivning (ISO 14689-1:2003), Utgåva 1, 2004
Under översyn
Uppdaterat 2015-09-24
Utskriftsvänlig sida
Knutpunkt GEOSTANDARDER * info@knutpunktgeo.se *
Provided by Webforum