HemOm KnutpunktenNMGEC7Logga in
Logga in


Lättfyllning och Cellplast


Standarder    Komeptens

SS-EN 1997-1:2005/AC:2009
Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 1: Allmänna regler, Utgåva 1, 2009

SS-EN 1997-2:2007/AC:2010
Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 2: Marktekniska undersökningar, Utgåva 1, 2010
  Vad förväntas att
Du kan om lättfyllning inklusive cellplast?

Läs mer i kompetensmatrisen
SS-EN 932-1                       
Ballast – Generella metoder - Del 1: Provtagning, Utgåva 1, 1997


SS-EN 933-1:2012                             
Ballast - Geometriska egenskaper - Del 1: Bestämning av kornstorleksfördelning – Siktning, Utgåva 2, 2012

SS-EN 1097-3:2011
Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 3: Bestämning av skrymdensitet och hålrumshalt hos löst lagrad ballast, Utgåva 1, 1998

SS-EN 13055-2:2005
Lättballast - Del 2: Lättballast för asfaltmassor, ytbehandling, obundna och bundna tillämpningar, Utgåva 1, 2005

SS-EN 1602:2013
Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av densitet, Utgåva 2, 2013

SS-EN 14933:2007
Värmeisolering och lättfyllning för anläggningskonstruktioner Fabrikstillverkade produkter av expanderad styrencellplast (EPS) – Egenskapsredovisning, Utgåva 1, 2007

 

   
     
Andra styrande dokument    Utbildning

Trafikverket publikation 2011:047
TK Geo 11, Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner
           
  Följande organisationer ger kurser som berör lättfyllning och cellplast:

BFS 2013:10 – EKS 9 med ändringar
Boverkets nationella val avseende Eurokod

VVFS 2004:43 med ändringar
Trafikverkets nationella val avseende Eurokod
           
 
   
Vägledningar/rapporter/handböcker    Arbetsmiljö
VVMB 305
Beräkning av densitet samt bestämning av friktionsvinkel hos lättklinker, 

VV publ 2005:39
Luftkyld masugnsslagg - hyttsten - i vägkonstruktioner

VV publ 1986:77

Bark och flis som lättfyllning i vägbankar,           
   
Information kommer
Uppdaterat 2013-07-05
Utskriftsvänlig sida
Knutpunkt GEOSTANDARDER * info@knutpunktgeo.se *
Provided by Webforum