HemOm KnutpunktenNMGEC7Logga in
Logga in


Geosynteter

De dokument som omnämns nedan avser geosynteter för funktionerna materialsklijande, armerande, tätande

Denna sida är under uppdatering - alla länkar fungerar inte ännu
Standarder    Komeptens

SS-EN 1997-1:2005/AC:2009
Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 1: Allmänna regler, Utgåva 1, 2009

SS-EN 1997-2:2007/AC:2010
Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 2: Marktekniska undersökningar, Utgåva 1, 2010
  Vad förväntas att
Du kan om geosynteter?

Läs mer i kompetensmatrisen

SS-EN 14475:2006/AC:2006
Utförande av geokonstruktioner - Armerad jord, Utgåva 1, 2006

SS-EN ISO 10318:2005
Geosynteter – termer och definitioner (ISO 10318:2005), Utgåva 1, 2005

SS-EN 13249/A1:2005
Geotextilier och geotextilliknande produkter - Egenskapskrav för användning vid konstruktion av vägar och andra trafikerade ytor, Utgåva 1, 2005

SS-EN 13250/A1:2005
Geotextilier och geotextilliknande produkter - Egenskapskrav för användning vid konstruktion av järnvägar, Utgåva 1, 2005

SS-EN 13251/A1:2005
Geotextilier och geotextilliknande produkter - Egenskapskrav för användning i markarbeten samt grund- och stödkonstruktioner, Utgåva 1, 2005

SS-EN 13252/A1:2005
Geotextilier och geotextilliknande produkter - Egenskapskrav för användning i dräneringssystem, Utgåva 1, 2005

SS-EN 13253/A1:2005
Geotextilier och geotextilliknande produkter - Egenskapskrav för användning som erosionsskydd (kustskydd, strandskoningar), Utgåva 1, 2005

SS-EN 13254/A1:2005
Geotextilier och geotextilliknande produkter - Egenskapskrav för användning vid konstruktion av resavoarer och dammar, Utgåva 1, 2005

SS-EN 13255/A1:2005
Geotextilier och geotextilliknande produkter - Egenskapskrav för användning vid konstruktion av kanaler, Utgåva 1, 2005

SS-EN 13256/A1:2005
Geotextilier och geotextilliknande produkter - Egenskapskrav för användning vid användning i deponier vid fast avfall, Utgåva 1, 2005

SS-EN 13257/A1:2005
Geotextilier och geotextilliknande produkter - Egenskapskrav för användning vid konstruktion av tunnlar och anläggningar under mark, Utgåva 1, 2005

SS-EN 13265/A1:2005
Geotextilier och geotextilliknande produkter - Egenskapskrav för användning vid deponering av flytande avfall, Utgåva 1, 2005

SS-EN 15382:2008
Geosyntetiska tätskikt – Egenskapskrav för användning I anläggningar i transportsystemet, Utgåva 1, 2008

SS-EN ISO 10320
Geotextilier och liknande produkter - Identifiering på arbetsplatsen (ISO 10320:1999), Utgåva 1, 1999

SS-EN ISO 9862:2005
Geosynteter - Provtagning och beredning av provkroppar (ISO 9862:2005), Utgåva 1, 2005

SS-EN ISO 9864:2005
Geosynteter - Provningsmetod för bestämning av geotextiliers och geotextilliknande produkters massa per area (ISO 9864:2005), Utgåva 1, 2005

SS-EN ISO 10319:2008
Geosynteter - Draghållfasthetsprovning med breda provkroppar (ISO 10319:2008), Utgåva 1, 2008

SS-EN ISO 10722:2007
Geosynteter - Provningsmetod för bedömning av mekanisk skada vid upprepad belastning - Skada orsakad av granulerat material (ISO 10722:2007), Utgåva 1, 2007

SS-EN 12225
Geotextilier och liknande produkter - Metod för att bestämma mikrobiologisk härdighet genom provning där provet begravs i jord, Utgåva 1, 2000

SS-EN ISO 12236:2006
Geosynteter - Statisk punkteringsprovning (CBR test) (ISO 12236:2006), Utgåva 2, 2006

SS-EN ISO 13431
Geotextilier och liknande produkter – bestämning av spänningskrypning och krypningsbrottets beteende (ISO 13431:1999), Utgåva 1, 1999

SS-EN ISO 13433:2006
Geosynteter – Provning av dynamisk penetrering (fallande konmetoden) (ISO 13433:2006), Utgåva 1, 2006)

   
     
Andra styrande dokument    Utbildning

Trafikverket publikation 2011:047
TK Geo 11, Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner
           
  Följande organisationer ger kurser som berör geosynteter:

BFS 2011:10 – EKS 8 med ändringar
Boverkets nationella val avseende Eurokod

VVFS 2004:43 med ändringar
Trafikverkets nationella val avseende Eurokod
           
 
-
           
   
Vägledningar/rapporter/handböcker    Arbetsmiljö
NorGeoSpec 2002
A Nordic system for specification and control of geotextiles in roads and other trafficked areas

SGF rapport 2:2004
Armerad jord och fyllning

BVH 585.33
Geosynteter

           

           
   
Information kommer
Uppdaterat 2013-09-10
Utskriftsvänlig sida
Knutpunkt GEOSTANDARDER * info@knutpunktgeo.se *
Provided by Webforum