Knutpunkt GEOSTANDARDER

 
 
Knutpunkt GEOSTANDARDER är en mötesplats för organisationer, myndigheter, företag och enskilda personer med intresse för geoteknik och grundläggning. Målsättningen är att branschgemensamt arbeta med standarder och utbildning för att nå målet med en högre kvalitet.
 

 

 
 
Knutpunkten är ingen organisation, utan en mötesplats där varje aktörer bidrar utifrån sina egna möjligheter och intresse.

Denna webplats är den virtuella mötesplatsen där du som arbetar i branschen kan finna information, länkar och status för aktuella frågor.


I samband med SIS TK 183:s möten så träffas representanter för Knutpunktens aktörer för att behandla sina kärnfrågor
 
 

 
Implementeringskommission för Europastandarder inom Geotekniken
 

          
För närvarande pågår ett arbete med att etablera IEG 2.0

Målsättningen är att på motsvarande sätt som när förra versionen av Eurokod infördes, gemensamt säkerställa en god implementering av de möjligheter som revideringen innebär.

Några av grundtankarna i IEGs arbete är:
Den som har bäst teknisk kompetens inom ett givet område bör vara den som gör analysen av aktuellt avsnitt i Eurokod och tar fram förslag till tillämpningsdokument.
Varje enskilt företag/organisation har inte de ekonomiska resurserna att själva göra arbetet.
En gemensam tolkning underlättar såväl vid upphandling som genomförande av projekt.

Den 11 mars, 2020 kommer den första föreningsstämman för IEG 2.0 att arrangeras. Vid stämman kommer föreningen att etableras och styrelsen väljas. Därefter kommer mer information att publiceras på denna sida.

Mer information om bakgrunden till IEG 2.0 kan du hitta i denna artikel.

Vill du veta mer om IEG 2.0?
Eller kanske anmäla ditt intresse för att bli medlem då kan du göra det via denna länk?


 


 
Uppdaterat 2020-02-25