Översikt standarder Geoteknik, berg och vatten som hanteras av SIS TK 183
 

SIS TK 183 ansvarar för standarder som tas fram inom följande internationella eller europesika standardiserings kommittéer

--> CEN TC 250 SC 7 - Eurokod

--> CEN TC 288 Utförande

--> CEN TC 341 Provning

--> ISO TC 182 Klassificering mm

På följande sidor hittar du mer information om respektive teknisk kommittée
Uppdaterat 2013-05-14